Vi vänder oss till räddningstjänst, bränningsentreprenörer, piloter samt övriga personer inom skogsbruk och samhälle som önskar att lyfta säkerhetsnivån vid arbetet med skogsbrand: – de dagar då den normala taktiken inte funkar!

SNABB INFO:

Plats och datum:
Sundsvall 19-20 mars, 2019.
Skillingaryd 26-27 mars, 2019.

Tider:
Dag 1 09.00 – 17.00.
Dag 2: 08.00 – 14.30.

Kostnad:
7400 kr/person (exkl moms). Kursmaterial, lunch och fika ingår.

Boende:
Ingår inte men kan bokas tillsammans med kursen.

Minst 15, max 25 deltagare per kurstillfälle. Vi kan även erbjuda att hålla kursen hos er. Kontakta oss för information och prisuppgifter.

Innehåll:

 • Våra lärdomar efter de större bränderna senaste åren. Vi har varit med i Västmanland 2014, Lanna 2017, samt Sala, Trängslet och Ljusdal 2018. En sammanfattning av erfarenheter där vi lyfter fram både de framsteg som tagits mellan bränderna och de faktorer vi behöver fortsätta utveckla.
 • Gruppdiskussioner där vi alla ges möjlighet att dela erfarenheter.
 • Inse när:
  – normal taktik inte funkar.
  – åskoväder kan orsaka flera antändningar i samma område.
  – branden kan bli större och svårare än vanligt.
  – flygbränder kommer bli ett stort problem.
  – vattendrag och vägar inte stoppar branden.
  – personal behöver stanna på brandplatsen längre än normalt.
 • Vi beskriver hur ni anpassar er släckningsplan för skogsbrand då riskerna är höga. Arbetsmetoder; från att bedöma den nuvarande brandens beteende, göra riskbedömningar, upprätta en släckningstaktik, samt göra spridningsprognoser för kommande timmar och dagar.
 • Släckningstaktik specifikt för skogsbrand i extremt torr skog. Några begrepp som ingår: Direkt attack/indirekt attack, ökade säkerhetsnivåer, naturliga gränser och skyddsavbränning samt flygande resurser. Beräkna hur stor en skogsbrand kan bli första dygnet.
 • Ökad effektiv användning av flygande resurser. Att använda helikopter och ev flygplan på en skogsbrand kan ha avgörande betydelse, bara vi använder resursen på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.
 • Generella riktlinjer för hur vi hanterar större och svårare skogsbränder.

Den här utbildningen siktar på att deltagarna vid framtida insatser placerar personlig säkerhet som högsta prioritet och grundar sina beslut med kunskap om brandens beteende.

GÄSTFÖRELÄSARE

Hur vi fördelar nationella resurser och sätter rätt kompetens på rätt plats.
Sundsvall: Fredrik Edlund.
Skillingaryd: Emma Nordvall.

Instruktörer:

ANNIE JOHANSSON

Jägmästare, Wildland fire behavior analyst.

Äger och driver företaget Kyllesjö Skog AB som utbildar inom skogsbrand och naturvårdsbränning. Startade arbeta med bränningar 2003. Erbjuder stöd åt räddningstjänsten vid insatser, samt tolkning av brandrisker i förebyggande syfte. Har efter branden 2014 utbildat ett stort antal befäl och brandmän från räddningstjänster över hela landet. Medverkat i analys i Västmanland 2014, Lanna 2017, Sala och Trängslet 2018.

WALKER THORNTON

Wildland fire behavior analyst, Long term risk analyst.
Har under 37 år arbetat med skogsbränder och skogvårds bränningar för United States Forest Service: Incident Commander Typ 3, Division Supervisor, Prescribed Burn Boss Typ 1.

Bosatt i Sverige sedan pensionen och arbetar deltid för Skogsstyrelsen samt som konsult med brandriskprognoser och stöd vid särskilda insatser i Sverige. Medverkat i analys i Västmanland 2014 och Ljusdal 2018.

Walker pratar och förstår mycket svenska, men ger sina föreläsningar på engelska. Efter varje föreläsning sammanfattas denna på svenska. Vi hjälps alla åt att översätta frågor så ingen känner att språket är ett hinder.