Snabb info:

 • Plats och datum:
  Tallnäs Skillingaryd, 25-26 april 2019.
 • Kostnad:
  4400 kr/person (exkl moms). Kursmaterial, lunch och fika ingår.
 • Boende:
  Ingår inte men kan bokas tillsammans med kursen.

Innehåll:

 • Skogsbrandens beteende. Genomgång av de tre faktorer som styr brandbeteende i skogsmark. Vi studerar olika bränsletyper i fält, går igenom vädrets och topografins påverkan.
 • Personlig säkerhet. Vid bränning är alltid personalens säkerhet det främsta. Vi går igenom hälsorisker, skyddsutrustning och säkerhetsrutiner vid bränning och eftersläckning.
 • Du får en djupare förståelse till varför vi genomför bränningarna. En genomgång av olika ekologiska effekter, både på vegetation och fauna. Det är viktigt att förstå ekologin för att veta hur och när vi ska bränna för att uppnå olika målbilder.
 • Stor fokus på eftersläckning. Metoder, verktyg, slangsystem, upptäcka glödhärdar, släckning utan vatten och andra praktiska tips.
  Erfarenheter från Lanna 2017, med fokus på ”stora insatser” och att jobba tillsammans med räddningstjänst, under och efter insats.
 • Prova på att använda olika redskap. Vi ställer upp olika pumpar, slangar, munstycke och diverse redskap så alla kan grunderna i hur dessa används.
 • Hur Ni får fram viktig information via brandriskprognoserna (FWI, Fire Weather Index). Vi går igenom alla index och gör enklare övningar för att förstå betydelsen för brandens beteende och våra risker.
 • Vi beskriver alla funktioner som behövs vid bränning och deras arbetsuppgifter.

Den här utbildningen siktar på att deltagarna vid framtida insatser placerar personlig säkerhet som högsta prioritet och grundar sina beslut med kunskap om brandens beteende.

Instruktörer:

ANNIE JOHANSSON

Jägmästare, Wildland fire behavior analyst.

Äger och driver företaget Kyllesjö Skog AB som utbildar inom skogsbrand och naturvårdsbränning. Startade arbeta med bränningar 2003. Erbjuder stöd åt räddningstjänsten vid insatser, samt tolkning av brandrisker i förebyggande syfte. Har efter branden 2014 utbildat ett stort antal befäl och brandmän från räddningstjänster över hela landet. Medverkat i analys i Västmanland 2014, Lanna 2017, Sala och Trängslet 2018.

Markus Abrahamsso

Skoglig ekolog med doktorsgrad.

Har jobbat med naturvårdsbränning och skogsbrand i 6 år och idag bränningsledare för ett lag som jobbar främst i södra Sverige. Gick utbildning inom skogsbrandsbeteende med kanadensiska instruktörer 2014. Jobbar annars med skogsförvaltning och skogsskötsel.